Cennik

  • indywidualna terapia integracji sensorycznej- 100 zł za 55 min
  • diagnoza procesów przetwarzania informacji sensorycznych (w ramach diagnozy 4-5 spotkań) – 100 zł za wizytę*
  • terapia neurotaktylna (masaż taktylny)- 100 zł za 55 min

*rodzice dostają diagnozę w formie pisemnej oraz zalecenia do pracy z dzieckiem